Ravijärjekorra pidamise nõuded

1. Dental Hambaravi OÜ peab ravijärjekorda meditsiinitarkvaras HAMMAS.
2. Patsientide ravijärjekorda registreerimine toimub kliiniku lahtioleku aegadel telefoni 7344 955 teel ja küsime patsiendi isikukoodi, kontaktandmeid ja järjekorda panemise põhjust.

Järjekorda saab registreeruda ka interneti teel, kus vajalikud on samuti isikukood, patsiendi ees ja perekonnanimi, kontaktandmed ja järjekorda panemise põhjus.
Patsiendid saavad järjekorda registreeruda ka kodulehel asuva broneeringu kaudu.
Kõiki patsiente, kes on andnud selleks loa, teavitatakse SMS sõnumiga vastuvõtuaja lähenemisest 1 päev enne vastuvõtuaja saabumist.
Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest, kui see ei ole erakorraline muudatuste tegemine ( arsti haigestumine, ootamatud tehnilised probleemid).