Privaatsuspoliitika

Dental Hambaravi OÜ-l on kohustus tagada patsientidele turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Isikuandmete töötlemine rakendub siis, kui patsient kasutab Dental Hambaravi OÜ poolt osutatavaid teenuseid. Isikuandmed, mida kogume patsiendilt on: patsiendi nimi, isikukood,patsiendi kontaktandmed( mobiili number, kodune telefoni number, elukoha aadress ja e-posti aadress., patsiendi tervise andmed. Isikuandmete töötlemine Dental Hambaravai OÜ- s toimub hambaravi teenuste osutamise eesmärgil.
Isikuandmete edastamise õigus ja kohustus Dental Hambaravi OÜ-l on

a) ettevotetele, kes pakuvad krediidihaldusteenuseid.ja andmed edastatakse vaid sel juhul, kui patsiendil on Dental Hambaravi OÜ ees täitmata rahaline kohustus. Andmete edastamise õigus tuleneb võlaõigusseadusest.
b) ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest

TErviseandmete edastamise õigus ja kohustus on Dental Hambaravi OÜ -l

a) Tervise infosüsteemi so. E-tervis ja edastatakse teostatud visiidi info.
Edastamise kohustus tuleneb tervishoiuteenuste korraldamise seadusest.
b)Eesti Haigekassale ja edastamisele kuulub visiidi info juhul, kui hambaraviteenuste eest tasub ka osaliselt Haigekassa.
c) Teistele raviasutustele , hambalaboritele, need andmed , mis on vajalikud patsiendile proteetiliste tööde tegemiseks.
d) Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest

Dental Hambaravi OÜ poolt kogutud isikuandmeid avaldatakse sellisel juhul , kui patsient ise või tema seaduslik esindaja seda soovib ja see soov tuleb esitada kirjalikult.Patsiendi terviseandmeid säilitatakse Dental Hambaravi OÜ poolt 110 aastat alates patsiendi sünnist ja see kohustus tuleneb Eesti Vabariigi määrusest.

Patsiendil on õigus tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega ja saada ka väljatrükke enda kohta kâivate isikuandmete kohta, taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed, taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui seda võimaldab seadus.