Patsiendile

Infot Haigekassa poolt hüvitatavate hambaraviteenuste kohta saab Haigekassa veebilehelt või helistades Haigekassa infotelefonile 16363. Dental Hambaravi OÜ on Haigekassa lepingupartner nii laste kui ka täiskasvanud inimeste hambaravis. Alla 19 aastaste Haigekassa kindlustust omavate laste hambaravi eest tasub  Eesti Haigekassa. Täiskasvanud kindlustust omavad inimesed saavad 40 € soodustust aastas, pensionäridele ja puudega inimestele ning rasedatele kehtib 85. € soodustus aastas. Proteesitööde eest tasub Eesti Haigekassa 260. € kolme aasta peale pensionäridele ja töövõimetust omavatele inimestele.

Eesti Stomotoloogia Selts   Privaatsuspoliitika Ravijärjekorra pidamise nõuded